MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 923996

  DUYURULAR

KDV, muhtasar, damga vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 22 Mart 2019 tarihinde internet sitesinden yayınlanan 114 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 

- 25 Mart 2019 tarihine kadar verilmesi gereken; muhtasar, katma değer vergisi ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi 26 Mart 2019 tarihine,

- 25 Mart 2019’a kadar verilmesi gereken 2018 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi ise 1 Nisan 2019 tarihine,

uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, söz konusu beyannamelere ilişkin vergilerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.