MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 909905

  2017 YILI

SIRK-17-20 YIL İÇİNDE MAHSUP EDİLEMEYEN INDIRIMLI ORANA TABİ KDV İADELERİ HK

  

                                                                                                                                  20 Şubat 2017

 

SİRKÜLER NO: 2017/20

 

 

Konu:  2016 yılı içerisinde mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların, 2017 Ocak döneminde indirimlere dahil edilmesi hk.

 

  • İndirimli orana tabi teslimlerin gerçekleştiği yıl içerisinde iade talebinde bulunulduğu halde iadesi gerçekleşmeyen tutarların, en geç izleyen yılın Ocak dönemine ait beyannamede "indirimler" kulakçığı altında 106 No.lu "İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV" satırına yazılarak yeniden devreden KDV tutarına dahil edilmesi gerekmektedir.

 

  • Yıl içerisinde talep edildiği halde iadesi gerçekleşmeyen tutarların yukarıda belirtilen şekilde devreden KDV tutarına dahil edilmesi, söz konusu tutarlar için iade talebinden vazgeçildiği anlamına gelecektir.

 

  • Devreden KDV’ne dahil edilen bu tutarlar, yıllık iade uygulaması kapsamında yeniden iade konusu yapılabilecektir.

 

Bu işlemin yapılmamasının nasıl bir sonuç doğuracağı konusunda Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde bir belirleme yapılmadığından, problemle karşılaşmamak için, 2016 takvim yılı içerisindeki indirimli orana tabi teslimleri nedeniyle yıl içerisinde iade talebinde bulunulup da mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların, 2017 takvim yılı Ocak vergilendirme dönemi KDV beyannamesinin ilgili satırına yazılması uygun olacaktır.

 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

 

                                                                               Saygılarımızla,

                                                         PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

                                                   BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)