MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 909925

  2017 YILI

SIRK-17-02 2017 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET HK

                                                                                                                                   02 Ocak 2017

SİRKÜLER NO: 2017/02

 

Konu: 2017 yılında uygulanacak asgari ücret 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir.

 

1)                01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret

2017 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 30 Aralık 2016 tarih ve 29934 sayılı resmi gazetede yayınlanan kararı ile belirlenmiştir.

Buna göre; 01.01.2017 - 31.12.2017 döneminde günlük 59,25 TL, aylık 1.777,50 TL olarak uygulanacaktır.

2)                Net asgari ücretin hesaplanması

 Brüt asgari ücret

1.777,50 TL

 Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)

248,85 TL

 İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)

17,78 TL

 Gelir vergisi matrahı

1.510,88 TL

 Hesaplanan gelir vergisi (% 15)

226,63 TL

 Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)

133,31 TL

 Kesilecek gelir vergisi

93,32 TL

 Damga vergisi (Binde 7,59)

13,49 TL

 Kesintiler toplamı

373,44 TL

 Net asgari ücret

1.404,06 TL

3)                Asgari ücretin işverene maliyeti

 Brüt asgari ücret

1.777,50 TL

 Sosyal güvenlik primi işveren payı (% 15,5)*

275,51 TL

 İşsizlik sigortası primi işveren payı (% 2)

35,55 TL

 Toplam maliyet

2.088,56 TL


* 5510 sayılı Kanun'un 81. maddesinin (ı) bendine göre, yukarıdaki hesaplamada SGK primi işveren payı (% 20,5 – 5 Puan =) % 15,5 olarak dikkate alınmıştır.

 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

  Saygılarımızla,

       PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)