MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 909920

  2017 YILI

SIRK-17-55 YENIDEN DEGERLEME ORANI HK

 

                                                                                                                              26 Ekim 2017

 

SİRKÜLER NO: 2017/55

 

Konu: 2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 12,37 olarak belirlenmiştir.

                  

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. 

23.10.2017 tarih 46 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 12,37 (yüzde on iki virgül otuz yedi) olarak tespit edilmiştir.

 

 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

 

                                                                               Saygılarımızla,

                                                         PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

                                                   BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 

 DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)