MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 878557

  2020 YILI

SIRK-20-18 SALGIN NEDENIYLE GETIRILEN ONLEMLER (8) (GUMRUK) HK

2 Nisan 2020

SİRKÜLER NO: 2020/18

Konu: Salgın nedeniyle gümrük mevzuatı bakımından alınan önlemler hk.

  1. Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine (OKSB) 90 gün ilave geçerlilik süresi getirilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 1 Nisan 2020 tarihli yazısı ile Coronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 31.03.2020 itibariyle geçerli olan ve geçerliliği 30/06/2020 tarihine kadar sona erecek olan statü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin olarak;

  • Söz konusu statü belgelerine, herhangi bir talebe gerek kalmaksızın, 90 gün ilave süre tanınmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzeltmelerin yapılması,
  • Söz konusu süre uzatımının, yenileme başvurusu yapılmış ancak incelemesi henüz sonuçlanmamış statü belgeleri için de inceleme sonuçlanmadan uygulanması, inceleme sonuçlandığında ise inceleme sonucuna göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.
  1. Geri gelen eşyaya ilişkin işlemler öncelikli olarak tamamlanacaktır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 31 Mart 2020 tarihli yazısı ile Coronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı olarak uluslararası ticarette yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle ihraç edilen eşyanın muhtelif sebeplerle geri gelmesi nedeniyle ihracatçı firmaların mağduriyetinin önlenmesini teminen;

İhracatçı firmanın talebi doğrultusunda geri gelen eşya kapsamındaki işlemlerinin, serbest dolaşıma girişe ilişkin hükümlere halel getirmeyecek şekilde, öncelikli olarak tamamlanması, bilahare ilgili kurum ve kuruluşlara (ihracatçı birliği, vergi dairesi vb.) yapılması gereken yazışmaların tamamlanması talimatı verilmiştir.

  1. Gümrük işlemlerinde süre aşımından kaynaklanan yaptırımlar -kriz süresince- kaldırılmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü internet sitesinde 25 Mart 2020 tarihinde yapılan duyuru ile, yaşanmakta olan süreçte firmaların gümrük mevzuatında yer alan bazı süre yükümlüklerine uyamamaları nedeniyle karşılaşabilecekleri sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak;

1. Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan veya dolacak eşya için, izin süre sonu, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın 30.06.2020 tarihi olarak belirlenmiştir. Böylece, sürelere uyulamamasından kaynaklı yaptırımlara maruz kalınması söz konusu olmayacaktır.

2. Gümrük idaresine sunulan eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutuluncaya kadarki bekleme sürelerine ilişkin uzatım taleplerinin mücbir sebep olarak değerlendirilebileceğine yönelik talimat verilmiştir. Bu sayede, söz konusu eşyanın tasfiyelik hale gelmesi engellenerek ticaret erbabına kolaylık sağlanmıştır.

3. Yükümlülerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesini teminen tüm transit süre sınırı aşımlarında para cezası uygulanmaması sağlanmıştır.

  

Saygılarımızla,

 

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)