MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 878573

  2020 YILI

SIRK-20-19 SALGIN NEDENIYLE GETIRILEN ONLEMLER (9) (SGK ERTELEME) HK

2 Nisan 2020

SİRKÜLER NO: 2020/19

Konu: Salgın nedeniyle SGK primlerinin ertelenmesi hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bugün tarih ve E-5157380 sayılı sosyal güvenlik prim ödemelerinin ertelenmesine ilişkin yazısı aşağıda özetlenmiştir.

 1. Mücbir sebep kapsamına alınan özel sektör işyerlerinde (5510 sayılı kanun md. 4/a) sigortalı çalıştıran işverenlerin;
 • 2020/Mart ayına ait primleri 2 Kasım 2020 tarihine,
 • 2020/Nisan ayına ait primleri 30 Kasım 2020 tarihine,
 • 2020/Mayıs ayına ait primleri 31 Aralık 2020 tarihine,

Gecikme zammı ve ceza uygulanmaksızın ve herhangi bir talep alınmaksızın otomatik olarak ertelenmiştir.

 1. 65 yaşını doldurmuş olması veya kronik rahatsızlığı sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirilen gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı kanunun 4/b maddesi (Bağ-kur) kapsamında sigortalı olanların Mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar ertelenmiştir. Bu kapsamda;
 • 2020/Şubat ayına ait primler,
 • Sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna denk gelen aya ait primler,
 • Aynı dönemde ev hizmetlerinde çalıştırdıkları sigortalılara ait primler,

Ertelenen sürede ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edilecektir.

 1. Diğer hususlar
 • Kapsama giren yükümlülerin;
  • İlgili mevzuatında belirtilen diğer şartları sağlaması,
  • Erteleme kapsamına girenler dışında borcu olmaması veya yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması,

Şartıyla prim ertelemesi yapılan aylarda teşviklerden yararlandırılması,

 • Ertelenen primlerin süresinde ödenmemesi halinde yararlanılan teşviklerin gecikme cezası ve zammıyla birlikte geri alınması yönünde karar verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu yazısı aynen aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 

 

ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

ekran görüntüsü, metin, gazete içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, gazete, ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduDOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)