MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 909916

  2022 YILI

SIRK-22-05 GELIR VERGISINDEN ISTISNA YURT ICI VE YURTDISI GUNDELIK TUTARLARI HK

                                                                                                                                              06.01.2022

 

SİRKÜLER NO: 2022/05

 

Konu: Gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarları hakkında.

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. maddesi hükmü ile Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin, aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklere kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 6 Ocak 2022 tarihli genelgesi ile, 2022 yılının birinci yarısında uygulanacak memur maaş katsayısı (0,229979), taban aylığı katsayısı ise (3,59963) olarak belirlenmiştir.

Buna bağlı olarak, bu katsayıların esas alındığı gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı harcırah tutarlarına karşılık gelen gelir dilimleri yeniden hesaplanmıştır.

Buna göre;

  1. 01.01.2022-30.06.2022 döneminde uygulanacak olan ve gelir vergisinden istisna edilen yurtiçi gündelik tutarları ile bu tutarlara karşılık gelen yeni gelir dilimlerini gösterir tablo aşağıdadır.

Brüt Aylık Tutar
(TL)

Gelir Vergisinden İstisna Gündelik Tutarı (TL)

 

 

5.784,43

ve üstü

92,00

5.743,03

-

5.784,42

arası

80,00

5.237,08

-

5.743,02

arası

75,00

4.593,14

-

5.237,07

arası

71,00

3.810,06

-

4.593,13

arası

63,00

 

 

3.810,05

ve altı

62,00

 

  1. 01.01.2022-30.06.2022 döneminde uygulanacak olan ve gelir vergisinden istisna edilen yurtdışı gündelik tutarlarını gösteren tablo ise aşağıdadır.

 

 

 

5743,03

4.593,14

3.810,06

 

 

5.784,43

5.784,42

5.743,02

4.593,13

3.810,05

 

 

ve daha fazla aylık alanlar

arasında aylık alanlar

arasında aylık alanlar

arasında aylık alanlar

ve daha az aylık alanlar

 

 

(II)

(IV)

(V)

(VI)

(VII)

 

ABD (ABD Doları)

182

124

117

110

93

 

Almanya (EURO)

164

111

105

99

83

 

Avustralya (Avustralya Doları)

283

192

181

171

143

 

Avusturya (EURO)

166

112

106

100

84

 

Belçika (EURO)

161

109

103

97

81

 

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

838

791

746

627

 

Finlandiya (EURO)

148

100

95

90

74

 

Fransa (EURO)

160

108

102

96

81

 

Hollanda (EURO)DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)