MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 923997

  2022 YILI

SIRK-22-07 ENFLASYON DUZELTMESINDE ERTELEME, DOVIZ VE ALTIN HESAPLARININ TL MEVDUATA DONUSUMUNDE ISTISNA HK

                                                                                                                             14 Ocak 2022

SİRKÜLER NO: 2022/07

Konu : Enflasyon düzeltmesine erteleme ve döviz ve altın hesaplarının TL mevduata dönüşümünde istisna hk kanun teklifi

13 Ocak 2022 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan “Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde yer alan hususlar aşağıda özetlenmiştir.

A) Enflasyon düzeltmesinin ertelenmesi

Teklifin 1 inci maddesiyle Vergi Usul Kanununa eklenmesi öngörülen Geçici 33. madde ile;

 • 2021 ve 2022 hesap dönemlerinde ve 2023 hesap döneminin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaması,
 • 31 Aralık 2023 tarihli mali tabloların, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulması,
 • Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkının geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterilmesi,
 • Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârının vergiye tâbi tutulmaması, geçmiş yıl zararının da zarar olarak kabul edilmemesi öngörülmektedir.

B) 2022 yılı için yeniden değerleme hükümlerinden yararlanma imkânı

Teklifte yer alan Geçici 33. maddenin ikinci paragrafında yer alan “Bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası uygulaması açısından, birinci fıkrada enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem olarak değerlendirilir.” hükmüne göre, 2022 yılında enflasyon düzeltme şartlarının gerçekleşmediği kabul edildiğinden, mükellefler, VUK’un 298 inci maddesinin (Ç) fıkrasında yer alan sürekli yeniden değerleme uygulamasından 2022 yılı için faydalanabileceklerdir.

C) Döviz ve altın hesaplarının TL mevduata dönüşümünde kurumlar vergisi istisnası

Kanun Teklifinin 2 nci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 14 üncü madde uyarınca;

 1. 17 Şubat 2022 tarihine kadar dönüştürülen döviz hesapları

Kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine (17 Şubat 2022) kadar Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

 1. Söz konusu yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,
 2. Vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar.

 

 

2) 2022 yılı sonuna kadar dönüştürülen döviz hesapları

Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, kuramların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

 1. Geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk Lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kur farkı kazançları,
 2. Vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar.

3) 2022 yılı sonuna kadar dönüştürülen altın hesapları

Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

 1. Türk Lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar,
 2. Dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançları.

4) Türk Lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması

Türk Lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda bu madde kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacağı düzenlenmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)