MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 809718

  2022 YILI

SIRK-22-24 MENKUL SATIS SOZLESMELERINDE TL CINSINDEN ODEME ZORUNLULUGU HK

                                                                                                                             19 Nisan 2022

SİRKÜLER NO: 2022/24

 

Konu: Menkul satış sözleşmelerinde TL cinsinden ödeme zorunluluğu hk.

 

19 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2022-32/66 sayılı tebliğle; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı tebliğde değişiklik yapılmıştır.

Bilindiği üzere, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabileceklerine dair düzenlemeleri içeren sirkülerimiz daha önce duyurulmuştu. (Bkz. 2018/40-42 ve 50 sayılı sirkülerimiz)

Bugün yayınlanan tebliğ ile; 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin 8 inci maddesinin 9 uncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiştir.

Buna göre, Türkiye'de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilecekler, ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerini Türk parası cinsinden yerine getirmeleri zorunlu olacaktır.

Tebliğe göre ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde bu zorunluluk söz konusu olmayacaktır.

Tebliğ, menkul sözleşmeleri konusunda herhangi bir istisna içermediğinden, menkul niteliğindeki ticari malların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak başlamış veya devam eden işlemler, ileri tarihli ödeme talimatları, dövizli çek ve senetler gibi hususların ek açıklamaya muhtaç olduğu açıktır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.