MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 809719

  2022 YILI

SIRK-22-26 IHRACAT GENELGESINDE DEGISIKLIK HK

                                                                                                                                  24 Nisan 2022

SİRKÜLER NO: 2022/26

Konu: İhracat bedelinde terkin limiti 15 bin dolara düşürülmüştür.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 21.04.2022 tarihli yazısı ile İhracat Genelgesi’nin “Terkin” başlıklı 28 inci maddesinde yapılan değişiklikle;

30.000 ABD doları olarak uygulanmakta olan ihracatta terkin limiti 25.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15.000 ABD dolarına düşürülmüştür.

Buna göre, her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

a) 15.000 ABD doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,

b) 15.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca veya 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın,

c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,

terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.

Değişiklik metninde uygulamanın yürürlük tarihi olan 25 Nisan 2022 itibarıyla açık olan ihracat hesapları hakkında herhangi bir belirleme olmamakla birlikte, bir önceki değişiklikle eklenen “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte açık bulunan ihracat hesapları için, bu Tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanır.” hükmü emsal alınarak; 24 Nisan 2022 tarihi itibarıyla açık bulunan ihracat hesapları hakkındaki terkin limitinin 30.000 ABD Doları olarak uygulanacağı değerlendirilmiştir. (31.12.2019 tarihli (5. mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 2019-32/56 sayılı tebliğin Geçici 1’inci maddesi) 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

       PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.