MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 923993

  2022 YILI

SIRK-22-30 31 MART 2022 BILANCOLARINDA GORUNEN YABANCI PARALARIN TL YE DONUSUMUNDE ISTISNA HK

14 Haziran 2022

SİRKÜLER NO: 2022/30

 

Konu: 31 Mart 2022 bilançolarında görünen yabancı paraların TL’ye dönüşümünde istisna hk

28 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7407 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddenin 3. üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen 4 ve 5. fıkralar uyarınca;

  • Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar istisna kapsamına alınmaktadır. 
  • Cumhurbaşkanı 30 Haziran 2022 ve/veya 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarda bulunan yabancı paraların Türk lirasına dönüşümünde de istisnanın uygulanabilmesi hususunda yetkilidir.
  • Türk Lirasına dönüşen bu hesapların 2022 yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere vade sonunda Merkez Bankasının düzenlemelerine uygun olarak yenilenmesi durumunda istisnanın yenilenen hesaplara da uygulanması sağlanmaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.