MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 899099

  2022 YILI

SIRK-22-31 7394 SAYILI KANUNLA KDV KANUNUNDA YAPILAN DEGISIKLIKLER HK

14 Haziran 2022

SİRKÜLER NO: 2022/31

 

Konu: 7394 sayılı Kanunla KDV Kanununda yapılan değişiklikler hk

7394 sayılı Kanunla KDV Kanununda yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalar içeren 42 seri nolu KDV Genel Tebliğinde yer alan hususlar aşağıda özetlenmiştir.

Yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarında elde tutma süresi 3 yıla çıkarılmıştır.

Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancılara KDV istisnası kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin elde tutma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır.

Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen inşaat işlerinde KDV istisnası

  • İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi uygulaması, istisna uygulamasına çevrilmiştir.
  • Turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri de istisna kapsamına alınmıştır. 
  • İstisnanın uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek, indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

Elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de üreten mükelleflere verilen mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar KDV'den istisna edilmiştir.

KDV Kanununa eklenen geçici 42 inci maddeyle; 

Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Bu kapsamda yapılan hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler mükellefin talebi üzerine iade edilir.

 

Saygılarımızla,

 

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.