MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 809689

  2022 YILI

SIRK-22-43 GELIR VERGISINDEN ISTISNA YEMEK VE ULASIM BEDELLERI HK

                                                                                                                                                        18.07.2022

 

SİRKÜLER NO: 2022/43

 

Konu: Gelir vergisinden istisna yemek ve ulaşım bedelleri artırılmıştır.

 

8 Temmuz 2022 tarih ve 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

 

1. Hizmet erbabına Gelir vergisinden istisna olarak ödenebilecek bir günlük yemek bedeli 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 51 liraya yükseltilmiştir.

Bu istisnanın uygulanabilmesi için; hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. 

Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ücret olarak vergilendirilir.

 

2. Hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 25,5 liraya yükseltilmiştir.

Bu istisnanın uygulanabilmesi için; işverenlerce taşıma hizmeti verilmemesi ve buna ilişkin ödemelerin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. 

Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ücret olarak vergilendirilir.

 

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.