MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 809711

  2022 YILI

SIRK-22-44 GECIKME ZAMMI VE TECIL FAIZI HK

                                                                                                                                                        22.07.2022

 

SİRKÜLER NO: 2022/44

 

Konu: Gecikme zammı ve tecil faizi oranları yükseltilmiştir.

 

1. Gecikme zammı oranı aylık %2,5’a yükseltilmiştir.

21 Temmuz 2022 tarih ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; aylık %1,60 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı 21.07.2022 tarihinden itibaren aylık %2,5’a yükseltilmiştir.

Buna göre, 21 Temmuz 2022 tarihinden itibaren;

  • Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına uygulanacak gecikme zammı,
  • VUK.nun 112’nci maddesine göre yapılan tarhiyatlara uygulanacak gecikme faizi ve
  • VUK.nun 371’inci maddesine göre hesaplanacak pişmanlık zammı

Aylık %2,5 olarak uygulanacaktır.

 

2. Tecil faizi oranı yıllık %24’e yükseltilmiştir.

21 Temmuz 2022 tarihli Tahsilat Genel Tebliği ile; yıllık %15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi  21.07.2022 tarihinden itibaren yıllık %24’e yükseltilmiştir.

Buna göre, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden; 

  • 21.07.2022 tarihinden önceki başvurular üzerine tecil edilen amme alacaklarına, tecil şartlarına uymaları kaydıyla, yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanmaya devam edilecek,
  • 21.07.2022 tarihinden itibaren yapılacak başvurular üzerine tecil edilen amme alacaklarına ise yıllık %24 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.