MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 809688

  2022 YILI

SIRK-22-45 30 HAZIRAN 2022 BILANCOLARINDA GORUNEN YABANCI PARALARIN TL YE DONUSUMUNDE ISTISNA HK

27 Temmuz 2022

SİRKÜLER NO: 2022/45

 

Konu: 30 Haziran 2022 bilançolarında görünen yabancı paraların TL’ye dönüşümünde istisna hk

Bilindiği gibi 28 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7407 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddenin 3. üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen 4 ve 5. fıkralar uyarınca;

  • Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar istisna kapsamına alınmış, 
  • Cumhurbaşkanına, 30 Haziran 2022 ve/veya 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarda bulunan yabancı paraların Türk lirasına dönüşümünde de istisnanın uygulanabilmesi hususunda yetki verilmiş idi.

27 Temmuz 2022 tarih 5872 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla; 

Bu istisnanın, kurumların 30 Haziran 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.