MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 809710

  2022 YILI

SIRK-22-48 YENIDEN DEGERLEME ORANI HK

3 Kasım 2022

SİRKÜLER NO: 2022/48

Konu: 2022/3. dönem yeniden değerleme oranı % 92,93 olarak belirlenmiştir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı 30 Eylül 2022 tarih ve 61 sayılı Kurumlar vergisi sirküleri ile % 92,93 (yüzde doksaniki virgül doksanüç) olarak tespit edilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.