MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 899107

  2022 YILI

SIRK-22-50 BAZI KDV IADE ALACAKLARININ TALEP SURESI HK

22 Kasım 2022

SİRKÜLER NO: 2022/50

 

Konu: Bazı KDV iade alacaklarının talep süreleri 31 Aralık 2022’de dolmaktadır.

 1. 2021 takvim yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacakları

2021 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemler nedeniyle doğan KDV iadeleri en son 2022 Kasım dönemi beyannamesi ile talep edilebilecektir.

Bu durumda talep için son tarih, 2022/Kasım dönemi KDV beyannamesinin verilme süresinin son günü olan 26 Aralık 2022 Pazartesi günü olmaktadır. 

İade talebinin;

 • En geç 2022/Kasım dönemi KDV beyannamesi ile yapılması,
 • İade talebinde aranacak belgelerin aynı süre içerisinde eksiksiz olarak elektronik ortamda veya kâğıt ortamında vergi dairesine sunulması,
 • “Standart İade Talep Dilekçesi 31.12.2022 tarihine kadar internet vergi dairesi sistemine girilmesi,
 • Teminat verilecek ise teminat da aynı süre içerisinde Vergi Dairesine verilmesi gerekir.

Aksi takdirde iade hakkı kaybedilecektir.

 1. 2020 yılı tam istisna kapsamındaki işlemler ile kısmi tevkifata tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacakları

KDV Kanununun değişik 32’nci maddesine göre; vergiden istisna edilen işlemlerle ilgili KDV iadesi, işlemlerin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iade edilebilecektir.

Buna göre 2020 takvim yılında gerçekleşen tam istisna niteliğindeki işlemler ile tevkifata tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının;

 • KDV beyannamelerinin ilgili satırında beyan edilmiş olması (bugüne kadar ilgili satıra herhangi bir rakam yazılmamış olması durumunda 31 Aralık 2022 tarihine kadar düzeltme beyannamesi verilerek iade tutarı yazılabilir.)
 • İade talebinde aranacak belgelerin aynı süre içerisinde eksiksiz olarak elektronik ortamda veya kağıt ortamında vergi dairesine sunulması,
 •  “Standart İade Talep Dilekçesi”nin 31 Aralık 2022 tarihine kadar internet vergi dairesi sistemine girilmesi,
 • Teminat verilecek ise teminatın da aynı süre içerisinde Vergi Dairesine verilmesi gerekir.

Aksi takdirde iade hakkı kaybedilecektir.

 

 

 1. 2017 ve 2018 yılları tam istisna kapsamındaki işlemler ile kısmi tevkifata tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacakları

KDV Kanununun değişmeden önceki 32’nci maddesine göre; vergiden istisna edilen işlemlerle ilgili KDV iadesinde herhangi bir sınır belirtilmemiş olduğundan, 2017 ve 2018 yılları için 5 yıllık genel zamanaşımı süresinde iade talebinde bulunulabilecektir. 

Buna göre;  

 • 2017 yılına ait işlemlerde iade talep süresi 31.12.2022 tarihinde,
 • 2018 yılına ait işlemlerde iade talep süresi 31.12.2023 tarihinde dolmaktadır.

Bu süreler içerisinde yukarıda sayılan belgelerin ibraz edilmemesi halinde iade hakkı kaybedilecektir.

 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

 

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.