MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 809708

  2022 YILI

SIRK-22-52 BIRDEN FAZLA ISVERENDEN ALINAN UCRETLERIN VERGILENDIRILMESINDE DEGISIKLIK HK

22 Kasım 2022

SİRKÜLER NO: 2022/52

Konu: Birden fazla işverenden alınan ücretlerin vergilendirilesinde değişiklik hk.

311 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklik içeren ve 30 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 321 seri nolu genel tebliğde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tek işveren olarak değerlendirilecektir.

Genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinde çalışan personelin, yıl içerisinde bu kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması veya bu kapsamdaki diğer bir kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri ücretler tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecektir.

Bu değişiklik esasa yönelik olmayıp, tebliğde geçen “Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri hariç) çalışan personelin” ibaresinin, ”genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinde çalışan personelin” şeklinde değiştirilmesinden ibarettir.

2) Aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirlerinin kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabilecektir.

Mevcut uygulamada;

  • Hizmet erbabının birden fazla işverenden elde ettiği ücretler, her bir işveren tarafından ayrı ayrı vergilendirilmekte,
  • Artan oranlı vergi tarifesi (kümülatif matrah hesaplaması) her işveren tarafından, her takvim yılı için ayrı ayrı dikkate alınmakta,
  • Hizmet erbabının işveren değişikliği yapması durumunda, yeni işverenden alınan ücret, eski işverenden aldığı ücret matrahı ile ilişkilendirilmeden vergilendirilmekte,
  • Yıl içerisinde işveren değiştiren hizmet erbabı, ücret gelirine ilişkin gelir vergisi matrahını yeni işverenine bildirmek suretiyle ücretinin gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak vergilendirilmesini talep edebilmektedir. 

Yapılan değişiklik uyarınca, hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabilecektir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.